Vzdelávanie a autodidaktické testy (AD testy) na eHEALTH.sk

Vzdelávacie programy sú určené iba pre používateľov ktorí sú zaregistrovaní, a prihlásení ako odborníci.
Prihláste sa.

Táto podstránka je primárne určená odborným pracovníkom v oblasti zdravotníctva, ktorí sú v súlade s príslušnou legislatívou povinní absolvovať sústavné odborné vzdelávanie vo forme autodidaktických testov.

Pri zabezpečovaní AD testov sa riadime pravidlami na ich zabezpečenie, ktoré dodržiavame.
Zabezpečenie realizácie AD testov.

eHEALTH.sk už niekoľko rokov komplexne zabezpečuje realizáciu elektronických autodidaktických testov pre lekárov a tvorí neoddeliteľnú súčasť ich vzdelávania. Vzdelávanie a autodidaktické testy (AD testy) sú akreditované Slovenskou Akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME). Na absolvovanie testu stačí, aby bol účastník registrovaný a prihlásený na portáli eHEALTH.sk.

Ako sa vzdelávať?

Prepracovaný systém AD testov sa realizuje „elektronicky“ prostredníctvom www.eHealth.sk, kde umiestňujeme odborné tematické príspevky s následným elektronickým testom. Odborník, ktorý má záujem získať svoje kredity sa bezplatne zaregistruje do nášho systému /napríklad lekár zadáva najmä meno, priezvisko a svoj pridelený kód lekárskou komorou/ a po absolvovaní testu je tento automaticky odosielaný odbornému garantovi, ktorý ho vyhodnotí a následne zasiela akreditačnej autorite na záverečné spracovanie.

Príklad priebehu AD testu nájdete v schéme.

Aktuálny počet registrovaných odborníkov je 2279.

Aktuálny počet aktívnych AD testov 0.

Môžete získať až 10 kreditov. Test absolvujete zadarmo!

Po vyplnení AD testu môžete získať 2 kredity ako účastník vzdelávania. V prípade, že dodáte vzdelávací materiál spolu s AD testom, môžete získať až 10 bodov za aktívnu účasť. Návod na použitie AD testov nájdete tu (Stručný návod k AD testom).

Ako uverejniť vzdelávací program a autodidaktický test?

V prípade, že máte záujem o uverejnenie vzdelávacieho programu spolu s AD testom, tak nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár alebo zavolajte na 02/4363 1195. Informácie o spôsobe a cene uverejnenia vzdelávacieho program s AD testom nájdete tu (Cenník AD testov).

Team eHEALTH.sk

^ Späť na vrch