Diskusia k článku (0)

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
  • 1971 - promuje na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach už ako matka štvor­ročnej dcéry
  • 1972 - Klinika onkológie a rádioterapie v Košiciach
  • sekundárna lekárka na II. Internej klinike LF UPJŠ
  • 1974 - odborná asistentka na II. Internej klinike LF UPJŠ
  • 1978 - absolvuje 3ročné vysokoškolské štúdium pedagogické minimum
  • 1985 - menovaná za primárku Kliniky hematológie a onkohematológie FN L. Pasteura a UPJŠ v Košiciach
  • 1997 - stáva sa prednostkou Kliniky hematológie a onkohematológie FN L. Pasteura.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Členka Európskej skupiny pre Phnegatívne myeloprollferatívne ochorenia, prezidentka občianskeho združe­nia (OZ) SOS Leukémia, členka odborných spoločností: Hematológia a transfuziológia. Onkológia, Transplantológia, Chemoterapeutická a internistická spoločnosť, Spoločnosť pre liečbu myeiómu, OZ a Odborná spoločnosť pre diagnostiku a liečbu lymfómov.

Najvýznamnejšie ocenenia:

Cena za najlepšiu monografiu (r. 2000), Najlepší poster na Európskom kongrese vo Veľkej Británii - 3. miesto.

Publikačné a odborné aktivity:

Publikovala 62 prác v zahraničných odborných časopisoch. Je autorkou 1 monografie a spoluautor­kou 2 ďalších.

S úsmevom a vystretou rukou kráčala ku mne šar­mantná dáma, hádal by som jej výrazne menej, než neskôr priznala.

Mala za sebou let z Košíc do Bratislavy, pred sebou cestu do Čiech na konferenciu a späť, a potom nočný let domov. Ale žiarila z nej istota, že to zvládne, aby ráno, po pár hodinách spánku, mohla ísť za svojimi pacientmi.
„Život prináša situácie, keď zdanlivo len márnite čas, ale to nemusí byť pravda. Letela som charterovým letom na konferenciu na Krétu a na atén­skom letisku sme čakali pol dňa, kým bolo dosť ces­tujúcich. A zatiaľ som sa zoznámila s pravoslávnym gréckym popom a s americkým profesorom, ktorý bol pre mňa dovtedy nedostupnou kapacitou. Obaja mi dali veľa."

Hľadanie. A radosť z nachádzania. To je zrejme ži­votné motto tejto ženy.

„Čítanie, knihy, literatúra, to chýba mnohým lekárom vtedy, keď potrebujú nájsť také slová, for­mulácie, ktoré neublížia pacientom. Pracovala u nás sestrička - snažila sa byť milá, ale stálo ju to veľa námahy. Podľa nej sa pacienti priveľmi sťažovali. Vravím, buďte rada, že ste na druhej strane a pokúste sa im rozumieť. Zabralo to."

Kde sa vo vás vzalo rozhodnutie pre medicínu? Je to rodinná tradícia?

Nie, v rodine sme lekára nemali, ale obaja rodičia boli úžasní. Otecka som síce stratila pomerne skoro, ale to, ako nás viedol, mi zostalo v spomienkach. Bol sčítaný. V nedeľu ráno vždy prišiel ku mne a k sestre a čítal nám. Aj poéziu. Erbena napríklad. Okrem toho bolo v našej rodine zvykom po návrate zo školy a práce sa stretnúť, posedieť, prebrať deň, navzájom si poradiť, bez ohľadu na vek. Také rodin­né konzílium. Od prvej triedy ľudovej po maturitu som mala samé jednotky. Raz som počas roka dostala dvojku a ocko ma utešil, že takéto veci sa stávajú, ale že ak som naozaj najlepšia, opravím si to. Vraj to vie.

Ak ste nemali priamy vzor, kde sa to potom zrodi­lo?

Ako sedemročná som ležala s reumatickou horúč­kou dva mesiace v nemocnici. Keď potom so mnou rodičia chodili na kontroly, vždy zostali v úžase, že pre mňa sú všetky tie nemocničné pachy od dezinfekčných prostriedkov cez vôňu liekov z ošetrovní až po pach nemocničnej kuchyne jednoducho, že sú vôňou. Odvtedy som chcela byt lekárkou. Aj to ma asi motivovalo k tomu, aby som sa snažila v škole.

V bývalom režime však schopnosti študenta nerozhodovali pri prijímačkách na medicínu...

V rodine sme mali dvoch kňazov, teda zlý kádrový posudok - bola som potenciálny nepriateľ režimu. A už ako maturantka som vedela, že bez obrovskej protekcie sa na medicínu v Bratislave nedostanem. Dala som si teda prihlášku do Košíc...

Keď sa neskôr vynorila možnosť, že košickí študenti medicíny, ktorí pochádzajú zo západnejších končín Slovenska, budú môcť prejsť do Martina, bolo pre ňu neskoro. V jej živote bol už o štyri roky starší študent, ktorý tam zotrval dodnes. A Elena Tóthová zostala na Východe. Promovala a v systéme roz­miestňovania absolventov využila ponuku - absol­ventom sľubovali po roku pobytu na vtedy začína­júcej onkológii možnosť vrátiť sa na uvoľnené mies­ta v odbore, ktorý vyštudovali. Utiekla pred hrôzou, ktorou vtedajšia onkológia bola, k svojej vyvolenej interne.

Osud neoklameš.

Na internom oddelení bola trinásť rokov, urobila si dve atestácie, získala kvalifikáciu na primára. Ško­lila sa pol roka (dnes to trvá tri roky) na hematológii u profesora Mikuláša Hrubišku. Dodnes sa pred ním klania, hoci jej ako potenciálnej primárke položil latku vyššie ako ostatným. Alebo práve preto. Úspešne zložila atestačné skúšky a bola tam, od­kiaľ utiekla. V onkológii, tentoraz onkológii krvi. Leukémia bola vtedy hrozná: „Dnes vieme zachrániť osemdesiat percent pacientov, ak zachytíme chorobu včas. Keď som začínala, takejto prognóze by nik neuveril."

Natoľko pokročila veda v boji s rakovinou?

V súčasnosti sú fantastické lieky. Nielen priame, ale aj podporné. Vieme zvládnuť krvácanie, obnovovať množstvo červených krviniek už netreba denne, ale raz za dvadsať dní, vieme transplantovať kostnú dreň. Odrazom pokroku je i to, že stále klesá počet pacientov, ktorí transplantáciu potrebujú.

Je to aj výsledok nových metód alebo len nových liečiv?

Oboje a nielen to. Niekto pohŕdavo hovorí o farma­ceutickej turistike, ale výmena poznatkov na týchto stretnutiach je pre pacientov životne dôležitá. Vývoj a užšia spolupráca priniesli aj nové prístroje. Mimoriadnym pozitívom je voľný prístup k odbornej literatúre a informáciám vôbec.

Čo pokladáte za najdramatickejšiu zmenu vo svojom odbore, v akom časovom horizonte sa odohrala?

Cestu od zistenia, že táto choroba sa dá chemote­rapiou liečiť, až po dnešné metódy - oveľa jemnej­šie, zároveň však presnejšie a účinnejšie. Ďalej to, že sme za dvadsať rokov od bezradnosti prešli k pracovisku na európskej úrovni, takže stále menej.

Vracajú sa?

Chodia na kontroly a vodia nových pacientov, pre­tože už o chorobe niečo vedia. Vravíme im stále, že každá choroba sa dá liečiť a oni to prežívajú na sebe a snažia sa túto správu šíriť, učia aj iných bojovať s chorobou. Veria nám a píšu pozdravy na Vianoce. A žijú. To je dôležité.

A čo teda vy, lekári, neviete?

Nevieme, nepoznáme presnú prognózu, a preto ju nesmieme pacientovi povedať.

Ako potom komunikujete s pacientmi?

Používame aj milosrdnú lož, ale ľahším prípadom radšej povieme objektívnu pravdu, lepšie potom spo­lupracujú. V zásade treba s ľuďmi hovoriť s láskou.

Predsa však - je tu tých dvadsať percent prí­padov, keď pacient príde neskoro, alebo je priebeh choroby taký, že sa nedá zastaviť. Čo prežívate vtedy?

Myslím si, že každý lekár to berie osobne. Nie ako prehru, ale ako drámu človeka, ktorý mu bol blízky. Pacient je súčasťou ľudskej podstaty lekára a odchod pacienta je presne hemingwayovský: nepýtaj sa komu zvonia...

Aký je opačný pocit - vytiahnuť človeka „zubatej" z pazúrov?

Úžasný. Preto si aj beriem služby na oddelení vždy, ak je to trochu možné. Mám v noci čas na papiere, ale sa aj dotýkam toho boľavého života, ktorý chceme spraviť krásnym.

Čo vás najviac teší?

To, že môžem dávať vnúčatám to, čo dali naši rodičia nám - svoj čas, lásku a pozornosť. Vraciam tak svoj dlh synovi a dcére, ktorá je tiež lekárkou, a bude určite lepšia ako som ja. A že je možno už pokračovaním dynastie a dnes má preto na ne tak málo času, ako kedysi ja na svoje deti. Lebo niekto musí ľudom ukázať, že každá choroba sa dá liečiť.


Článok je prebraný z publikácie Mozaika slovenskej medicíny.


Autor:SAFS - Slovenská asociácia farmaceutických spoločností
SAFS - Slovenská asociácia farmaceutických spoločností
Poslaním Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj je podporovať hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov a prispievať k lepšiemu pochopeniu všetkých otázok farmaceutického výskumu a vývoja nových liekov.

Jedným z hlavných cieľov SAFS je tiež presadzovať stanovenie transparentných princípov, procedúr a kritérií v oblasti registrácie, kategorizácie a stanovenia úhrady liečiv tak, aby všetci výrobcovia mali rovnaké podmienky a minimalizoval sa priestor pre neetické záujmy a korupciu.

Autor článku nie je lekársky, alebo zdravotnícky školený odborník.
Zdroj:Mozaika slovenskej medicíny
Uverejnené:28.10.2008
Posledná úprava:04.02.2013

Diskusia s článku / počet komentárov (0)

Buďte prví, kto napíše komentár.

Založiť diskusiu


^ Späť na vrch