diskusia Diskusia k článku (0)

Nová nádej v diagnostike chronickej lymfatickej leukémie

Nová nádej v diagnostike chronickej lymfatickej leukémie

BRATISLAVA 28. februára (WBN/PR) – Chronická lymfatická leukémia je nevyliečiteľné ochorenie s chronickým recidivujúcim priebehom. Laboratória LABMED, patriace do skupiny MEDIREX GROUP, v spolupráci s LF UPJŠ v Košiciach sa začali zaoberať výskumom, ktorý by mal pomôcť pacientom s chronickou lymfatickou leukémiou pri včasnom nasadení účinnej terapie.

Chronická lymfatická leukémia (ďalej len „CLL“) patrí medzi najčastejšie leukémie vyskytujúce sa v Európe a Severnej Amerike, postihuje prevažne pacientov vo vyššom veku, teda vekovú skupinu nad 50 rokov. Vyznačuje sa zvýšenou tvorbou a hromadením nádorových buniek (v kostnej dreni, v lymfatických uzlinách, v slezine a pečeni, a v iných orgánoch). Vyvíja sa plazivo a môže trvať niekoľko rokov, kým sa objavia prvé príznaky alebo kým je nutné začať samotné ochorenie liečiť. Často začína ako bezpríznakové ochorenie, keď jediným prejavom tejto choroby je laboratórny nález zvýšeného počtu bielych krviniek – lymfocytov – v kostnej dreni a v krvi pacienta.

Cieľom výskumného centra spoločnosti LABMED a LF UPJŠ KE je zaviesť do praxe jednoduchú, časovo nenáročnú, špecifickú a spoľahlivú metódu multiparametrovej analýzy stanovenia prognostického markera ZAP-70 v korelácii s ďalším prognostickým znakom CD38, čo umožní vytipovať pacientov s rizikom rýchlej progresie ochorenia s následnou rýchlou a adekvátnou terapiou. Vyšetrenie sa bude realizovať na špeciálnom prístroji – prietokový cytometer – ktorý je schopný detegovať špecifický fenotyp buniek CLL vrátane prognostických markerov.

Je známe že vývoj imunitného stavu človeka má dnes veľký vplyv na vznik nádorových ochorení. U niektorých pacientov postihnutých nádorovým ochorením sú koncentrácie stopových prvkov a vitamínov nižšie ako u zdravej populácie. Práve nízke koncentrácie týchto látok sú v priamom vzťahu k stavu imunitného systému. Ďalším cieľom výskumu je preto aplikácia metód stanovenia stopových prvkov a vitamínov (zinok, meď, selén, vitamín A, vitamín E). Najčastejšou príčinou úmrtia u týchto pacientov sú infekčné ochorenia. Základom efektívnej liečby je presná identifikácia pôvodcov infekčných ochorení a určenie faktorov virulencie. Pre dosiahnutie tohto cieľa budú použité použijeme metódy molekulovej biológie a modernú technológiou MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization). Cielený výber antibiotík by tak umožnil prevenciu rozvoja fatálnych infekčných ochorení u pacientov s CLL leukémiou.

Výskum bude prebiehať v spolupráci s hematologickými ambulanciami, v spoločne zriadenom výskumnom centre spoločnosti LABMED, a.s., a LF UPJŠ v Košiciach. Je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Zdroj:Copyright SITA Slovenska tlacova agentura 2013
Uverejnené:28.02.2013
Posledná úprava:15.07.2014
Webnoviny
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Diskusia k článku / počet komentárov (0)

Buďte prví, kto napíše komentár.

Založiť diskusiu


^ Späť na vrch