diskusia Diskusia k článku (0)

Ste si istí, že vám nehrozí oslepnutie?

Ste si istí, že vám nehrozí oslepnutie?

BRATISLAVA 5. marca (WBN/PR) – Teraz máte možnosť si dať bezplatne vyšetriť zrak u odborníka pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu, ktorý je celosvetovo vyhlásený na 11.-16.3. 2013. Slovenská glaukómová spoločnosť ako odborná spoločnosť sa hlási k výzvam Svetovej glaukómovej organizácii v rámci ktorých organizuje bezplatné konzultácie o glaukóme a meranie vnútroočného tlaku vo vybraných očných ambulanciách Slovenska.

WGA (Svetová glaukómová asociácia) a WGPA (Svetová asociácia pacientov s glaukómovým ochorením) pokračuje už v tradícii aktivít s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti, odborníkov a zainteresovaných inštitúcií o glaukómovom ochorení. Svetový týždeň glaukómu je na rok 2013 vyhlásený v dňoch 11. – 16. marca. Glaukóm je progresívna neuropatia postihujúca zrakový nerv, ktorá v pokročilých štádiách končí slepotou. Z medicínskeho pohľadu je ochorenie chápané ako multifaktoriálne ochorenie. Presná príčina ochorenia nie je známa a predpokladá sa, že podiel na vzniku a vývoji glaukómového poškodenia zrakového nervu majú viaceré faktory označované ako rizikové faktory. Za najzávažnejší rizikový faktor sa považuje zvýšený vnútroočný tlak (VOT), vek nad 40 rokov, prítomnosť ochorenia v rodine (dedičnosť), vysoká krátkozrakosť, cievne ochorenia a spolu s nimi všetky stavy, ktoré vedú k poruche prietoku krvi v oblasti terča zrakového nervu, poruche výživy nervových vlákien čo má za následok ich nezvratnú stratu.

Ochorenie sa vyskytuje vo všetkých vekových kategóriách a dnes sa dokonca presúva aj do kategórie spoločensky a ekonomicky aktívnej populácie. Vo vyspelých krajinách sveta je glaukóm jedna z najčastejších príčin slepoty (2.najčastejšia príčina po vekom podmienenej degenerácii makuly), čím toto ochorenie predstavuje závažný medicínsky a sociálny problém.

Glaukóm, jeho primárna forma, prebieha bez varovných príznakov a často je odhalený pri náhodnom očnom vyšetrení. Vzhľadom k tomu vzniká potreba dostatočnej informovanoti o tomto ochorení, pretože tá je predpokladom včasného záchytu ochorenia. Verejnosť musí vedieť, že existuje takéto ochorenie, aké máme možnosti na diagnostiku a liečbu glaukómu, a ako sa zvyšuje úspešnosť liečby, ak je ochorenie diagnostikované v skorších štádiách.

Vďaka technickému pokroku aj v medicíne sa dnes diagnostika nestanovuje len zmeraním vnútroočného tlaku, ale dôraz sa kladie na komplexný prístup a monitorovanie pacienta, čo zahŕňa * stanovenie diagnózy kompletným očným vyšetrením * presné dodržiavanie liečebného režim a dobrú spoluprácu pacienta * potrebu návštev očných centier vybavených na diagnostiku glaukómu, kde sa presne monitorujú topografickým vyšetrením zmeny na terči zrakového nervu a stav zorného poľa vyšetrením automatickým perimetrom.

Základným predpokladom ako predchádzať vzniku pokročilých foriem glaukómu je včas zahájená liečba. Súčasná konzervatívna liečba glaukómu sa orientuje na kontrolu zvýšeného vnútroočného tlaku účinnými látkami aplikovanými vo forme očných kvapiek. Ako účinné látky dnes používame deriváty prostaglandínov alebo inhibítori karboanhydrázy, ktoré okrem zníženia VOT priaznivo ovplyvňujú cirkuláciu krve v zrakovom nerve. Moderná liečba glaukómu jednoznačne smeruje k používaniu očných kvapiek bez tzv. konzervačných zložiek, čím sú v značnej miere vylúčené vedľajšie účinky liečby spôsobujúce zmenu stability slzného filmu a prejavy dráždenia povrchu oka. Musíme si uvedomiť, že liečba glaukómu je nákladná, ale vysoké sú aj náklady pri starostliovsti o zrakovo postihnutých jedincov, ktorých počet v prípade zanedbanie liečby narastá.

Prvým krokom ku skorému záchytu glaukómu je informovanosť o tomto ochorení. Veľký podiel na informovanosti laickej verejnosti o ochorení na glaukóm majú média. Už od roku 2006 sa každoročne organizovali podujatia, kde na vybraných očných ambulanciách Slovenska mala verejnosť možnosť zmerania vnútroočného tlaku a konzultácií ohľadom ochorenia. Boli to práve média, ktoré poskytli laickej verejnosti imformácie o glaukóme a spropagovali aktivity očných lekárov.

Napríklad v roku 2012 sa meraní zúčastnilo asi 3500 ľudí, záchytnosť vyššieho VOT bola v 14% a podozrenie pre prítomnosť rizikových faktorov bolo vyslovené asi u 28% vyšetrených.

Aj tento rok budú prebiehať konzultácie a skríningové merania vnútroočného tlaku na týchto pracoviskách v uvedenom čase:

Očná klinika SZU FNsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava prim. MUDr. Erika Vodrážková ,MUDr. Nora Majtánová 12.03.2013 (utorok), 8.00 -13.00 Očné oddelenie nem. sv. Michala, Cesta na Červený most 1, Bratislava prim. MUDr. Anton Hudec, MUDr. Mikulášová Marta, RNDr. Barteková Lenka 12.03.2013 (utorok), 8.00 -13.00

Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Ružinovská 6, očná ambulancia 3. poschodie MUDr. Sylvia Ferková, PhD 13.3.2013 (streda), 8.00-13.00

Klinika oftalmológie LFUKa UNB , glaukómová ambulancia č 48 Poliklinika Ružinovská 6 MUDr. Lilová Ivana 12.3.2013 (utorok), 8.00- 13.00

Očná ambulancia ALLEGRETA, Špitálska 13, 94901 NITRA MUDr. Mattová Jana 12.3.2013 (utorok), 8.00 – 12.00

Očná klinika FNsP Nitra, Pavilón chirurgických disciplín 4. posch., zasasadačka MUDr. Mariana Ďuríková 12.03.2013 (utorok), 8.00-12.00

Súkromná očná ambulancia – MUDr. Edita Svrčeková, poliklinika Klokočina – 1.poschodie, Nitra MUDr. Edita Svrčeková, 12.03.2013 (utorok), 7.00-13.00

Očné oddelenie FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky – očné oddelenie 7.poschodie MUDr. Ľubica Brániková, MUDr.Eva Valkovičová 12.03.2013 (utorok), 8.00-14.00

Súkromná očná ambulancia- MUDr. Zuzana Bakošová, poliklinika Nábrežná 3 – 2.posch, Levice MUDr. Zuzana Bakošová 12.03.2013 (utorok), 8.00-14.00

Súkromná očná ambulancia, AREÁL ZDRAVIA, kpt. Nálepku 727, Galanta MUDr. Vesela Arnaudová 12.03.2013 (utorok), 11.00-16.00

Očná ambulancia Lens Komárňanská 106, Hurbanovo MUDr. Homolová Oľga 12.3.2013 (utorok), 14.00-16.00

Očná ambulancia Senica Hurbanova 485, Malacky Záhorácka 5478 MUDr.Miroslav Magát 11.3.(pondelok)-15.3.(piatok) 2013, 9.00-17.00

Očná ambulancia Starohájska 2, 919 51 Trnava MUDr. Horváth Jozef 12.3.2013 (utorok), 11.00-15.00

Očné oddelenie NsP Topoľčany, Pavlovova 20, Topoľčany prim. MUDr. Peter Košecký, MUDr.Kulichová 12.03.2013 (utorok), 8.00 -15.00

Očné oddelenie NsP Prievidza, Nemocničná 2, Bojnice prim. MUDr. Ida Simonidesová, 12.03.2013 (utorok), 09.00 -13.00

II. Očná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta, Nám Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica očná gl.amb. na poliklinike- 1.poschodie MUDr. Mária Praženicová 13.03.2013 (streda), 08.00 -13.00 Mediclinic, Sládkovičova 7, Banská Bystrica MUDr. Michalidesová 12.3.2013 (utorok), 8.00-15.00

Očné centrum OFTAL, Spojová 25, Banská Bystrica MUDr. Petra Kňazíková 12.03.2013 (utorok), 10.00-14.00

Očné centrum OFTAL-Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen MUDr. Peter Lysina, MUDr. Natália Hromníková 13.03.2013 (streda), 11.00-15.00

Očné centrum OFTAL, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen MUDr. Kyselová Petra 12.3.2013 (utorok), 8.00-15.00

Súkromná očná ambulancia- GLAUCO, NsP Žilina, V. Spanyola 43, Žilina MUDr. Martina Molitorová 13.03.2013 (streda), 8.00-14.00

Optické centrum, ul.Moyzesova 1744, Púchov MUDr. Ivana Chovancová 12.3.2013 (utorok), 8.00- 15.00

Očná ambulancia ambulania PK Senium Prieložek 1, Martin MUDr.Kollárová Alica 12.3.2013 (utorok), 7.30-17.00

Očná ambulancia, Kollárova 13, Martin – oproti Fakultnej nemocnici MUDr. Lívia Jurková 12.03.2013 (utorok), 8.00-14.00

Glaukomová ambulancia UN,Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1,očná amb.,1 poschodie, č.d. 108 Martin MUDr.Koysová Mária 12.3.2013 (utorok), 8.00- 14.00

Očná klinika FN Trenčín, Legionárska ul. Č. 28, Nemocnica Trenčín, očné oddelenie. MUDr. Petra Senešiová 12.03.2013 (utorok), 10.00-15.00

Očná ambulancia, Banícka 28, Poprad MUDr. Michalková Mária 12.3.2013 (utorok), 8.00-14.00

Súkromná očná ambulancia, Tatranaské nám.5 Poprad – oproti nemocnici MUDr. Anna Katialová 15.3.2013 (piatok), 9.00- 14.00

FN LM, pracovisko 1. dňovej očnej chirurgie, Liptovský Mikuláš Prim. MUDr. Sidónia Siváková 11.3.2013 (pondelok), 8.00 -15.00

Očné oddelenie FNsP A. Reimana, Hollého 14, Prešov MUDr. Regina Bujňáková 12.03.2013 (utorok), 9.00-14.00

Očná ambulancia, Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, Prešov MUDr. Kohlerová Žofia 12.3.2013 (utorok), 8.00-13.00

Očná ambualncia, Kováčska 15, 080 01 Prešov MUDr. Hurtuková Drahoslava 12.3.2013 (utorok), 8.00-12.00 a 14.00-16.00

CENTRUM ZRAKU, Trieda KVP 1, Košice MUDr. Katarína Rosochová 13.3.2013 (streda), 13.00- 18.00

Očná klinika UNLP, tr. SNP 1, 10.posch., Košice prim. MUDr. Monika Moravská 13.3.2013 (streda), 10.00-14.00

Očné oddelenie UNLP-Rastislavova 43 , Košice, očná ambulancia prim. MUDr.Danica Jonecová 12.03.2013 (utorok), 8.00- 15.00

Očná ambulancia, Košice ,Pražská 502/4 MUDr. Veselá Ľudmila 13.3.2013 (streda), 8.00-13.00

Očná ambulancia, železničná nem., Masarykova 9, Košice MUDr. Ingrid Dvorská 13.3.2013 (streda), 8.00 – 14.00

Literatúra: 1) Flammer,J.: Glaucoma. 2 vyd. Bern.: Verlag Hans Huber, 2001, 417 s. 2) Reus, N.J.,de Graaf,M., Lemij,H.,G.: Accuracy of GDx VCC, HRT and clinical assessment of stereopic optic nerve head photographs for diagnosig glaucoma.Br J Ophthalmology, 2007, č. 91,s. 313 – 318. 3) Terminology and guidelines for glaucoma. Europan Glaucoma Society, 3. vydanie, 183 s 4) http://www.who.int/blindness/publications/globaldata/en/index.html

Zdroj:Copyright SITA Slovenska tlacova agentura 2013
Uverejnené:05.03.2013
Posledná úprava:15.07.2014
Webnoviny
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Diskusia k článku / počet komentárov (0)

Buďte prví, kto napíše komentár.

Založiť diskusiu


^ Späť na vrch