XI. novozámocký pediatrický deň

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia XI. novozámocký pediatrický deň
Typ podujatia
Počet kreditov 0
Organizátor FNsP Nové Zámky, Pediatrické odd.
Garantujúca spoločnosť
Garantujúca osoba
Úroveň podujatia

Dátumy a miesta konania

  1. 20.02.2021 - 20.02.2021 FNsP Nové Zámky

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

^ Späť na vrch