KOMUNIKAČNÝ VÝCVIK

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia KOMUNIKAČNÝ VÝCVIK
Typ podujatia Kurz
Počet kreditov 8
Organizátor 1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Garantujúca spoločnosť 1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Garantujúca osoba MUDr. Milana Kovaničová CSc.
Úroveň podujatia miestna

Dátumy a miesta konania

  1. 20.02.2019 - 20.02.2019 Košice, 1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

  1. liečebná pedagogika
  2. psychiatria
  3. psychológia
  4. psychoterapia
  5. sestra
  6. sociálna práca
^ Späť na vrch