VIVAX - Allergy Tour

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia VIVAX - Allergy Tour
Typ podujatia Konferencia
Počet kreditov 3
Organizátor Slovenská spoločnosť alergológie a klinic.imunológie
Garantujúca spoločnosť
Garantujúca osoba
Úroveň podujatia celoslovenská (do 400 účastníkov)

Dátumy a miesta konania

  1. 20.03.2018 - 20.03.2018 Žilina, Hotel Galileo, Hlinská 25
  2. 20.03.2019 - 20.03.2019 Bratislava, ÚVS, Bárdošova 33
  3. 20.04.2022 - 20.04.2022 Košice, Hotel centrum, Južná Trieda 2/A

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

  1. klinická imunológia a alergológia
  2. pediatrická pneumológia a ftizeológia
  3. pneumológia a ftizeológia
^ Späť na vrch