KPR pre lekárov záchranárov/CPR for Physicians-Rescuers

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia KPR pre lekárov záchranárov/CPR for Physicians-Rescuers
Typ podujatia Workshop
Počet kreditov 8
Organizátor I. KAIM, FNLP Košice a UPJŠ LF Košice
Garantujúca spoločnosť I. KAIM FNLP Košice a UPJŠ LF Košice
Garantujúca osoba Doc. MUDr. Jozef Firment PhD.
Úroveň podujatia okresná

Dátumy a miesta konania

  1. 20.03.2031 - 20.03.2031 Košice, Trieda SNP 1, seminárna miestnosť I. KAIM
  2. 20.04.2001 - 20.04.2001 Košice, Trieda SNP 1, seminárna miestnosť I. KAIM
  3. 20.04.2007 - 20.04.2007 Trieda SNP 1, seminárna miestnosť I. KAIM
  4. 20.04.2008 - 20.04.2008 Trieda SNP 1, seminárna miestnosť I. KAIM

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

  1. anestéziológia a intenzívna medicína
  2. urgentná medicína
^ Späť na vrch