Prevencia a včasná diagnostika depresie a samovraždy

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia Prevencia a včasná diagnostika depresie a samovraždy
Typ podujatia Seminár
Počet kreditov 2
Organizátor Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Garantujúca spoločnosť Subkatedra gerontopsychiatrie SZU
Garantujúca osoba MUDr. Elena Žigová
Úroveň podujatia krajská

Dátumy a miesta konania

  1. 23.04.2023 - 23.04.2023 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

  1. detská psychiatria
  2. geriatria
  3. gerontopsychiatria
  4. pediatria
  5. psychiatria
^ Späť na vrch