Školiaca akcia KPR pre lekárov záchranárov

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia Školiaca akcia KPR pre lekárov záchranárov
Typ podujatia Workshop
Počet kreditov 6
Organizátor UPJŠ LF a UNLP I. KAIM Košice
Garantujúca spoločnosť UPJŠ LF I. KAIM
Garantujúca osoba doc. MUDr. Jozef Firment PhD.
Úroveň podujatia krajská

Dátumy a miesta konania

  1. 09.05.2013 - 09.05.2011 UNLP Košice I. KAIM Tr. SNP 1

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

  1. anest. a intenz. medicína
  2. lekár
^ Späť na vrch