Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Základné informácie

Späť na zoznam


Názov podujatia Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Typ podujatia Seminár
Počet kreditov 1
Organizátor SK-LAB, s.r.o.
Garantujúca spoločnosť SK-LAB, s.r.o.
Garantujúca osoba MUDr. Peter Sečník
Úroveň podujatia miestna

Dátumy a miesta konania

 1. 26.09.2012 - 26.09.2012 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 2. 23.10.2012 - 23.10.2012 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 3. 20.11.2012 - 20.11.2012 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 4. 18.12.2012 - 18.12.2012 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 5. 22.01.2013 - 22.01.2013 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 6. 19.02.2013 - 19.02.2013 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 7. 19.03.2013 - 19.03.2013 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 8. 16.04.2013 - 16.04.2013 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 9. 21.05.2013 - 21.05.2013 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.
 10. 18.06.2013 - 18.06.2013 Lučenec, SK-Lab, s.r.o.

Charakteristika účastníkov (odbornosť)

Zoznam odborností

 1. iný zdravotnícky pracovník
 2. lekár
 3. sanitár
 4. sestra
 5. zdravotnícky laborant

Ďaľšie informácie

Stránka podujatia: http://www.saccme.sk/podujatie/kontinualne-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov.html

^ Späť na vrch