Podujatia

  • SACCME Podujatia

    Kreditované podujatia schválené a potvrdené Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie.

  • Podujatia

    Výber odborných podujatí, ktoré nám zasielajú spriaznené inštitúcie a spoločnosti.

^ Späť na vrch